Skip directly to content

Түншүүд

ДБХС-ийн Алтая Саяны салбар (WWF)

Удирдагч:  Бондарев Александр Иванович

Хаяг: 660049, Красноярск хот, Киренскийн гудамж, 89, өрөө 219

Утас: 8(391)291-35-65; факс: 8(391)290-04-02

Тувагийн БНУ-н Экологи байгалийн нөөцийн яам

Бараан Альберт Толуяевич

Хаяг : 667011, Тува улс, Кызыл хот, Калинины гудамж, 1Б

Утас: 6-28-03, 6-28-00

Байгаль ашиглалтын салбарын Улсын хяналтын удирдах газар

Тува улс дах ОХУ-н  Байгаль орчны хяналтын газар

Удирдагч: Адыгбай Александр Мижит-оолович

Хаяг: 667010, Тува улс, Кызыл хот, Московагийн гудамж, 2

Утас: 5-61-97, 5-61-86

Тува улсын онцгой хамгаалалттай газар нутгийн удирдах газар

Удирдагч: Кыргыс Чайзу Суван-ооловна

Хаяг : 667011, Тува улс, Кызыл хот, Калинины гудамж, 1Б

Утас: 6-10-55

"Сибирское здоровье" корпораци ХХК

Захирал: Горохова Татьяна Германовна

Хаяг: 630004, Новосибирск хот, Лениний гудамж, байр 48

«Монгуш А.Ш.» ИП

Хаяг: Мугур-Аксы суурин, Кошкар-оола гудамж, 25-2

Утас:  8-923-388-5778

Чиглэл : хөдөөгийн болон экоаялал жуулчлал.

Жуулчны баазын байрлах газар: Кызыл-Мугур-Барлык гол дээр Аксы. 395 км.

Монгол