Skip directly to content

байгууллагын албан ёсны сайт дээр байрших байгууллагын орлогч дарга, ерөнхий нягтлан бодогч, тэдний эхнэр (нөхөр), насанд хүрээгүй хүүхдийн өмч, өмчийн шинж бүхий хөрөнгө, орлогын тухай мэдүүлэл   

байгууллагын албан ёсны сайт дээр байрших байгууллагын орлогч дарга, ерөнхий нягтлан бодогч, тэдний эхнэр (нөхөр), насанд хүрээгүй хүүхдийн өмч, өмчийн шинж бүхий хөрөнгө, орлогын тухай мэдүүлэл    

ФГБУ «Увс нуурын хотгор» Улсын дархан цаазат газар»  2013 онд

(ОХУ-н Байгаль орчны яам)

Монгол